Welcome to LinkSBO.com

วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer

ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer <<คลิ๊กที่ หรือเข้า Teamviewer.com เพื่อดาวโหลด

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ TeamViewer_Setup.exe

2. คลิกปุ่ม Next


3. คลิกเลือก personal / non-commercial use
4. คลิกปุ่ม Next >


5. คลิกให้มีเครื่องหมายถูกในช่องทั้ง 2 รายการ
6. คลิกปุ่ม Next


7. คลิกปุ่ม Next


8. คลิกปุ่ม Next >


9. โปรแกรม TeamViewer จะเริ่มติดตั้ง


10. คลิกปุ่ม Finish เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม


การใช้โปรแกรม TeamViewer 5

1. คลิกปุ่ม Start

2. คลิกเลือก All Programs > TeamViewer 5 > TeamViewer 5


3. หน้าจอโปรแกรม TeamViewer จะเปิดขึ้นมา ให้ท่านแจ้งรหัส ID และ Password ที่เห็นในช่อง ทางทีมงานจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านได้

*Password จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม TeamViewer ใหม่